:: خانه حجاب صدف test ::
Best View in Explorer 9+, Firefox 4+, Chrome 10+ or Opera 11+;
Download the new version and install:
فراخوانی ...
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 | 1440/8/15 | Sunday 21 April 2019
امروز یکشنبه 1 اردیبهشت 1398
1440/8/15 | 2019/04/21
یادداشت
 • باید حس مردم نسبت به حجاب تصحیح شود
  به مقوله حجاب می شود از منظرهای مختلف روانشناختی، جامعه شناختی، دینی و حتی جهانی نگریست و کارکرد جهانی حجاب و اینکه چرا امروز، حجاب زن مسلمان، غربی ها را به هراس افکنده است مهم است.  برای این منظور باید به ماهیت وهمی و خیالی فرهنگ و تمدن غربی اشاره کرد، غرب علاوه بر آنکه بر شأن خیالی انسان سوار شده …
 • بیشتر...
تبلیغات
 • test
  پنج‌شنبه 16 آذر 1391 ساعت 11:20
 • روزنامه نگاران و فعالان صدا و سیمای فلسطین در دو روز گذشته در میدان رام الله به تبعیض هایی که در شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی فلسطین با آن رو به رو هستند، اعتراض کردند.

  زنان معترض شعارهایی سر می دادند که از طریق آن خواهان ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای زنانی شدند که دارای حجاب اسلامی هستند

  «
  معروزه موسی» از روزنامه نگاران در این باره گفت: حجاب دلیل اصلی عدم استخدام است و همکارانی وجود دارند که به بهانه استفاده از حجاب از کار برکنار شدند

  یکی دیگر از زنان معترض تاکید کرد: به مقامات قانونی برای به دست آوردن حقوق شان مراجعه خواهند کرد زیرا قانون دولت هیچ گاه زنان را به بهانه حجاب از فعالیت ممنوع نکرده است

  آنها خاطر نشان کردند: ملت حق دارند زنان باحجاب را بر روی تلویزیون مشاهده کنند
  «
  هبه عابد» از دیگر فعالان مطبوعاتی گفت: ظاهرا رسانه های گروهی محلی به زنان باحجاب سیاسی نگاه می کنند

  وی تاکید کرد: حجاب قدرت زنان را کاهش نمی دهد

  زنان معترض باحجاب در ادامه اعلام کردند: حجاب پوشانیدن موی سر است اما نمی تواند باعث پوشش دادن قدرت و فعال بودن زن شود، بسیاری از زنان در زمینه های مختلف رسانه های گروهی فعالیت می کنند و سطح عملی خود را ثابت کرده اند

  آنها با اشاره به یکی از زنان فلسطینی که در شبکه قطری الجزیره فعالیت می کند، گفتند: با وجود این که «خدیجه بن قنا» در ابتدا بی حجاب بود و سپس به حجاب روی آورد، اما بعد از حجاب نیز بینندگان و فعالیت ها و قدرت های خود را از دست نداد

  بر اساس گزارش پایگاه الحیاه، این در حالی است که «محمد البرغوثی» معاون مدیر صدا و سیمای فلسطین هر گونه بی احترامی، یا اخراج کارمندان به دلیل حجاب را نفی کرد و گفت: در صدا و سیمای فلسطین پیروزی از آن کسانی است که قدرت عملی داشته باشند و دارای فرهنگ بالا و ظاهری مناسب باشند بدون این که به حجاب و یا بی حجاب بودن آنها توجهی شود

  روزنامه نگاران و فعالان صدا و سیمای فلسطین در دو روز گذشته در میدان رام الله به تبعیض هایی که در شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی فلسطین با آن رو به رو هستند، اعتراض کردند.

  زنان معترض شعارهایی سر می دادند که از طریق آن خواهان ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای زنانی شدند که دارای حجاب اسلامی هستند

  «
  معروزه موسی» از روزنامه نگاران در این باره گفت: حجاب دلیل اصلی عدم استخدام است و همکارانی وجود دارند که به بهانه استفاده از حجاب از کار برکنار شدند

  یکی دیگر از زنان معترض تاکید کرد: به مقامات قانونی برای به دست آوردن حقوق شان مراجعه خواهند کرد زیرا قانون دولت هیچ گاه زنان را به بهانه حجاب از فعالیت ممنوع نکرده است

  آنها خاطر نشان کردند: ملت حق دارند زنان باحجاب را بر روی تلویزیون مشاهده کنند
  «
  هبه عابد» از دیگر فعالان مطبوعاتی گفت: ظاهرا رسانه های گروهی محلی به زنان باحجاب سیاسی نگاه می کنند

  وی تاکید کرد: حجاب قدرت زنان را کاهش نمی دهد

  زنان معترض باحجاب در ادامه اعلام کردند: حجاب پوشانیدن موی سر است اما نمی تواند باعث پوشش دادن قدرت و فعال بودن زن شود، بسیاری از زنان در زمینه های مختلف رسانه های گروهی فعالیت می کنند و سطح عملی خود را ثابت کرده اند

  آنها با اشاره به یکی از زنان فلسطینی که در شبکه قطری الجزیره فعالیت می کند، گفتند: با وجود این که «خدیجه بن قنا» در ابتدا بی حجاب بود و سپس به حجاب روی آورد، اما بعد از حجاب نیز بینندگان و فعالیت ها و قدرت های خود را از دست نداد

  بر اساس گزارش پایگاه الحیاه، این در حالی است که «محمد البرغوثی» معاون مدیر صدا و سیمای فلسطین هر گونه بی احترامی، یا اخراج کارمندان به دلیل حجاب را نفی کرد و گفت: در صدا و سیمای فلسطین پیروزی از آن کسانی است که قدرت عملی داشته باشند و دارای فرهنگ بالا و ظاهری مناسب باشند بدون این که به حجاب و یا بی حجاب بودن آنها توجهی شود

  روزنامه نگاران و فعالان صدا و سیمای فلسطین در دو روز گذشته در میدان رام الله به تبعیض هایی که در شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی فلسطین با آن رو به رو هستند، اعتراض کردند.

  زنان معترض شعارهایی سر می دادند که از طریق آن خواهان ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای زنانی شدند که دارای حجاب اسلامی هستند

  «
  معروزه موسی» از روزنامه نگاران در این باره گفت: حجاب دلیل اصلی عدم استخدام است و همکارانی وجود دارند که به بهانه استفاده از حجاب از کار برکنار شدند

  یکی دیگر از زنان معترض تاکید کرد: به مقامات قانونی برای به دست آوردن حقوق شان مراجعه خواهند کرد زیرا قانون دولت هیچ گاه زنان را به بهانه حجاب از فعالیت ممنوع نکرده است

  آنها خاطر نشان کردند: ملت حق دارند زنان باحجاب را بر روی تلویزیون مشاهده کنند
  «
  هبه عابد» از دیگر فعالان مطبوعاتی گفت: ظاهرا رسانه های گروهی محلی به زنان باحجاب سیاسی نگاه می کنند

  وی تاکید کرد: حجاب قدرت زنان را کاهش نمی دهد

  زنان معترض باحجاب در ادامه اعلام کردند: حجاب پوشانیدن موی سر است اما نمی تواند باعث پوشش دادن قدرت و فعال بودن زن شود، بسیاری از زنان در زمینه های مختلف رسانه های گروهی فعالیت می کنند و سطح عملی خود را ثابت کرده اند

  آنها با اشاره به یکی از زنان فلسطینی که در شبکه قطری الجزیره فعالیت می کند، گفتند: با وجود این که «خدیجه بن قنا» در ابتدا بی حجاب بود و سپس به حجاب روی آورد، اما بعد از حجاب نیز بینندگان و فعالیت ها و قدرت های خود را از دست نداد

  بر اساس گزارش پایگاه الحیاه، این در حالی است که «محمد البرغوثی» معاون مدیر صدا و سیمای فلسطین هر گونه بی احترامی، یا اخراج کارمندان به دلیل حجاب را نفی کرد و گفت: در صدا و سیمای فلسطین پیروزی از آن کسانی است که قدرت عملی داشته باشند و دارای فرهنگ بالا و ظاهری مناسب باشند بدون این که به حجاب و یا بی حجاب بودن آنها توجهی شود

  روزنامه نگاران و فعالان صدا و سیمای فلسطین در دو روز گذشته در میدان رام الله به تبعیض هایی که در شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی فلسطین با آن رو به رو هستند، اعتراض کردند.

  زنان معترض شعارهایی سر می دادند که از طریق آن خواهان ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای زنانی شدند که دارای حجاب اسلامی هستند

  «
  معروزه موسی» از روزنامه نگاران در این باره گفت: حجاب دلیل اصلی عدم استخدام است و همکارانی وجود دارند که به بهانه استفاده از حجاب از کار برکنار شدند

  یکی دیگر از زنان معترض تاکید کرد: به مقامات قانونی برای به دست آوردن حقوق شان مراجعه خواهند کرد زیرا قانون دولت هیچ گاه زنان را به بهانه حجاب از فعالیت ممنوع نکرده است

  آنها خاطر نشان کردند: ملت حق دارند زنان باحجاب را بر روی تلویزیون مشاهده کنند
  «
  هبه عابد» از دیگر فعالان مطبوعاتی گفت: ظاهرا رسانه های گروهی محلی به زنان باحجاب سیاسی نگاه می کنند

  وی تاکید کرد: حجاب قدرت زنان را کاهش نمی دهد

  زنان معترض باحجاب در ادامه اعلام کردند: حجاب پوشانیدن موی سر است اما نمی تواند باعث پوشش دادن قدرت و فعال بودن زن شود، بسیاری از زنان در زمینه های مختلف رسانه های گروهی فعالیت می کنند و سطح عملی خود را ثابت کرده اند

  آنها با اشاره به یکی از زنان فلسطینی که در شبکه قطری الجزیره فعالیت می کند، گفتند: با وجود این که «خدیجه بن قنا» در ابتدا بی حجاب بود و سپس به حجاب روی آورد، اما بعد از حجاب نیز بینندگان و فعالیت ها و قدرت های خود را از دست نداد

  بر اساس گزارش پایگاه الحیاه، این در حالی است که «محمد البرغوثی» معاون مدیر صدا و سیمای فلسطین هر گونه بی احترامی، یا اخراج کارمندان به دلیل حجاب را نفی کرد و گفت: در صدا و سیمای فلسطین پیروزی از آن کسانی است که قدرت عملی داشته باشند و دارای فرهنگ بالا و ظاهری مناسب باشند بدون این که به حجاب و یا بی حجاب بودن آنها توجهی شود

  روزنامه نگاران و فعالان صدا و سیمای فلسطین در دو روز گذشته در میدان رام الله به تبعیض هایی که در شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی فلسطین با آن رو به رو هستند، اعتراض کردند.

  زنان معترض شعارهایی سر می دادند که از طریق آن خواهان ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای زنانی شدند که دارای حجاب اسلامی هستند

  «
  معروزه موسی» از روزنامه نگاران در این باره گفت: حجاب دلیل اصلی عدم استخدام است و همکارانی وجود دارند که به بهانه استفاده از حجاب از کار برکنار شدند

  یکی دیگر از زنان معترض تاکید کرد: به مقامات قانونی برای به دست آوردن حقوق شان مراجعه خواهند کرد زیرا قانون دولت هیچ گاه زنان را به بهانه حجاب از فعالیت ممنوع نکرده است

  آنها خاطر نشان کردند: ملت حق دارند زنان باحجاب را بر روی تلویزیون مشاهده کنند
  «
  هبه عابد» از دیگر فعالان مطبوعاتی گفت: ظاهرا رسانه های گروهی محلی به زنان باحجاب سیاسی نگاه می کنند

  وی تاکید کرد: حجاب قدرت زنان را کاهش نمی دهد

  زنان معترض باحجاب در ادامه اعلام کردند: حجاب پوشانیدن موی سر است اما نمی تواند باعث پوشش دادن قدرت و فعال بودن زن شود، بسیاری از زنان در زمینه های مختلف رسانه های گروهی فعالیت می کنند و سطح عملی خود را ثابت کرده اند

  آنها با اشاره به یکی از زنان فلسطینی که در شبکه قطری الجزیره فعالیت می کند، گفتند: با وجود این که «خدیجه بن قنا» در ابتدا بی حجاب بود و سپس به حجاب روی آورد، اما بعد از حجاب نیز بینندگان و فعالیت ها و قدرت های خود را از دست نداد

  بر اساس گزارش پایگاه الحیاه، این در حالی است که «محمد البرغوثی» معاون مدیر صدا و سیمای فلسطین هر گونه بی احترامی، یا اخراج کارمندان به دلیل حجاب را نفی کرد و گفت: در صدا و سیمای فلسطین پیروزی از آن کسانی است که قدرت عملی داشته باشند و دارای فرهنگ بالا و ظاهری مناسب باشند بدون این که به حجاب و یا بی حجاب بودن آنها توجهی شود

  روزنامه نگاران و فعالان صدا و سیمای فلسطین در دو روز گذشته در میدان رام الله به تبعیض هایی که در شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی فلسطین با آن رو به رو هستند، اعتراض کردند.

  زنان معترض شعارهایی سر می دادند که از طریق آن خواهان ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای زنانی شدند که دارای حجاب اسلامی هستند

  «
  معروزه موسی» از روزنامه نگاران در این باره گفت: حجاب دلیل اصلی عدم استخدام است و همکارانی وجود دارند که به بهانه استفاده از حجاب از کار برکنار شدند

  یکی دیگر از زنان معترض تاکید کرد: به مقامات قانونی برای به دست آوردن حقوق شان مراجعه خواهند کرد زیرا قانون دولت هیچ گاه زنان را به بهانه حجاب از فعالیت ممنوع نکرده است

  آنها خاطر نشان کردند: ملت حق دارند زنان باحجاب را بر روی تلویزیون مشاهده کنند
  «
  هبه عابد» از دیگر فعالان مطبوعاتی گفت: ظاهرا رسانه های گروهی محلی به زنان باحجاب سیاسی نگاه می کنند

  وی تاکید کرد: حجاب قدرت زنان را کاهش نمی دهد

  زنان معترض باحجاب در ادامه اعلام کردند: حجاب پوشانیدن موی سر است اما نمی تواند باعث پوشش دادن قدرت و فعال بودن زن شود، بسیاری از زنان در زمینه های مختلف رسانه های گروهی فعالیت می کنند و سطح عملی خود را ثابت کرده اند

  آنها با اشاره به یکی از زنان فلسطینی که در شبکه قطری الجزیره فعالیت می کند، گفتند: با وجود این که «خدیجه بن قنا» در ابتدا بی حجاب بود و سپس به حجاب روی آورد، اما بعد از حجاب نیز بینندگان و فعالیت ها و قدرت های خود را از دست نداد

  بر اساس گزارش پایگاه الحیاه، این در حالی است که «محمد البرغوثی» معاون مدیر صدا و سیمای فلسطین هر گونه بی احترامی، یا اخراج کارمندان به دلیل حجاب را نفی کرد و گفت: در صدا و سیمای فلسطین پیروزی از آن کسانی است که قدرت عملی داشته باشند و دارای فرهنگ بالا و ظاهری مناسب باشند بدون این که به حجاب و یا بی حجاب بودن آنها توجهی شود


  شعر و ادب | سیاسی
  شماره مطلب: 1154
  دفعات دیده شده: 1200 | آخرین مشاهده: 13 ساعت پیش
تبلیغات
نظرسنجی
سبد خريد

در حال بارگزاری ...