:: خانه حجاب صدف باید حس مردم نسبت به حجاب تصحیح شود ::
Best View in Explorer 9+, Firefox 4+, Chrome 10+ or Opera 11+;
Download the new version and install:
فراخوانی ...
چهارشنبه 5 آبان 1400 | 1443/3/20 | Wednesday 27 October 2021
امروز چهارشنبه 5 آبان 1400
1443/3/20 | 2021/10/27
یادداشت
 • باید حس مردم نسبت به حجاب تصحیح شود
  به مقوله حجاب می شود از منظرهای مختلف روانشناختی، جامعه شناختی، دینی و حتی جهانی نگریست و کارکرد جهانی حجاب و اینکه چرا امروز، حجاب زن مسلمان، غربی ها را به هراس افکنده است مهم است.  برای این منظور باید به ماهیت وهمی و خیالی فرهنگ و تمدن غربی اشاره کرد، غرب علاوه بر آنکه بر شأن خیالی انسان سوار شده …
 • بیشتر...
تبلیغات
 • باید حس مردم نسبت به حجاب تصحیح شود
  شنبه 19 مهر 1393 ساعت 14:19
 • به مقوله حجاب می شود از منظرهای مختلف روانشناختی، جامعه شناختی، دینی و حتی جهانی نگریست و کارکرد جهانی حجاب و اینکه چرا امروز، حجاب زن مسلمان، غربی ها را به هراس افکنده است مهم است.  برای این منظور باید به ماهیت وهمی و خیالی فرهنگ و تمدن غربی
  به مقوله حجاب می شود از منظرهای مختلف روانشناختی، جامعه شناختی، دینی و حتی جهانی نگریست و کارکرد جهانی حجاب و اینکه چرا امروز، حجاب زن مسلمان، غربی ها را به هراس افکنده است مهم است.  برای این منظور باید به ماهیت وهمی و خیالی فرهنگ و تمدن غربی اشاره کرد، غرب علاوه بر آنکه بر شأن خیالی انسان سوار شده است، تصویری وهم آلود و اغراق شده نیز از خود ساخته است که بر اساس این دو عنصر، ارزش های خود را در جهان سیطره داده و هژمونی هنجاری خود را حاکم کرده است.
  در سال های اخیر، به مدد رسانه ها و ابزارهای تکنولوژیک، سرعت گسترش این فرهنگ پوچ نیز گسترش یافته است این تصویرهای ذهنی، رفتارهایی را در انسان ها تولید می کند و سبکی خاص از زندگی را ایجاد می کند که ما آن را سبک زندگی غربی می نامیم این سبک ذهنی، ضدآرامش، ضدفطرت، ضدحیا و همچنین ضد زن است چرا که زن را از ماهیت حقیقی خودش دور کرده و به عنوان یک مرد می طلبد. حال، در این میانه، زنان غربی، چه مسلمانان مهاجر و چه بومی ها دارند می فهمند که با تغییری جزئی در این سبک زندگی، یعنی با استفاده از حجاب، می توانند به خوبی، در مقابل آفات متعدد دیگری که این تمدن برای انسان ایجاد می کند بایستند.
   از همین رو با وجود دیکتاتوری رسانه ای و اسلام هراسی گسترده غربی ها و زیاد شدن هزینه زندگی مؤمنانه در غرب، جمع زیادی از آنها به سوی حجاب روی آورده اند چرا که مزایای آن را بیش از همه، خود زنان درک می کنند. کمیلی گفت: بنابراین، امروز حجاب در غرب، تنها راه مقابله با ابزارهای شیطان برای تسلط بر زنان و بازداشتن آنان از سفر به آسمان است.
   امروز، تصاویر منفی خیال انگیزی که فرهنگ و رسانه های غربی برای ما تولید می کنند به علاوه آن تصویر اغراق آمیزی که از خود ایجاد کرده اند، سبب شده تا هر که در ساحت زندگی غربی زیست کند و آن سیطره را پذیرفته باشد به رفتارهای تبعی آن تصویرها نیز گرفتار شود.
  بنابراین، ساز و کار اثرگذاری بر انسان، هم در غرب و هم در شرق یکی است ولی تمایل به حجاب در غرب، ناشی از خستگی انسان غربی از پوچی فرهنگ غربی است ولی تمایل به حجاب در ایران، هنوز چنین ماهیتی ندارد. وی گفت: زندگی انسان شرقی توأم با معناست و جامعه ما نیز صورتی مذهبی دارد بنابراین گرایش به حجاب یا آگاهانه و یا تقلیدی است و از سر خستگی نیست هر چند برخی جبرا به حجاب مقید باشند که البته تعدادشان زیاد نیست.
  چند تا کار باید صورت بگیرد مهم ترین آنها آن است که ابهت پوشالین غرب را در ذهن جوان و جامعه ایرانی بشکنیم چرا که منبع الهام بخش و منشأ تولید هنجار و پشتیبانی ارزش های غربی، همین تصویر است.  آنکه تصور می کند غرب منشأ همه خوبی هاست گرچه در وهم گرفتار است ولی سعی می کند زبان انگلیسی بداند، لباس غربی بپوشد، به غرب سفر کند، دین را سخیف تلقی کند و... بنابراین ابتدا باید از چند طریق آن تصویر شکسته شود. 
  دوم آنکه چنانچه گفتیم، غرب دارد با ساحت خیال ما کار می کند ساحتی که بسیاری از ما، در آن ساحت زیست می کنیم.  چنانچه می دانید انسان، ساحات حس و خیال و عقل و قلب دارد که حس هم در واقع همان خیال است چون درک محسوسات از طریق ایجاد تصویر خیالی صورت می گیرد. بر همین اساس، مطلوب آن است که بتوانیم جامعه را به سطح عقل و قلب ارتقا دهیم، سطح استدلال های اندیشه ای و سطح شهودی که البته شاید کار آسانی نباشد ولی می توان کارهای دیگری هم کرد. 
  در سطح فرهنگ عمومی، باید خیال مثبت تولید کرد، باید رمان ها و فیلم ها و خاطراتی چون خاطرات جنگ را گسترش داد تا این تصاویر بتوانند به تولید رفتارهایی متناسب با سبک زندگی دینی بیانجامند.


  یادداشت هفته | اجتماعی
  شماره مطلب: 1522
  دفعات دیده شده: 5299 | آخرین مشاهده: 21 ساعت پیش
تبلیغات
نظرسنجی
سبد خريد

در حال بارگزاری ...