:: خانه حجاب صدف اشعاری زیبا درباره چادر ::
Best View in Explorer 9+, Firefox 4+, Chrome 10+ or Opera 11+;
Download the new version and install:
فراخوانی ...
جمعه 30 فروردین 1398 | 1440/8/13 | Friday 19 April 2019
امروز جمعه 30 فروردین 1398
1440/8/13 | 2019/04/19
یادداشت
 • باید حس مردم نسبت به حجاب تصحیح شود
  به مقوله حجاب می شود از منظرهای مختلف روانشناختی، جامعه شناختی، دینی و حتی جهانی نگریست و کارکرد جهانی حجاب و اینکه چرا امروز، حجاب زن مسلمان، غربی ها را به هراس افکنده است مهم است.  برای این منظور باید به ماهیت وهمی و خیالی فرهنگ و تمدن غربی اشاره کرد، غرب علاوه بر آنکه بر شأن خیالی انسان سوار شده …
 • بیشتر...
تبلیغات
 • اشعاری زیبا درباره چادر
  پنج‌شنبه 5 آذر 1388 ساعت 0:00
 • شعر1 :

  چادر زن تاج سلطانی بود                  حافظش از شر شیطانی بود

  چادر زن برهوس غالب شود               عزت زن را زحق طالب شود

  چادر زن کیمیای غیرت است              چون نشان غیرت ملیت است

  از برون شرح درونی می‌دهد              خشم دشمن را فزونی می‌دهد

  صرفه دارد بهر زن در اقتصاد            صرفه‌اش باشد عیان از صد جهات

  بر سر زن هست مانند سپر               حافظ زن هست هنگام خطر

  غنچه‌ای تا هست پنهان در حجاب        می‌کند از او خزان هم اجتناب

  تا نقابش باز از سر می‌شود               با نسیمی زود پرپر می‌شود

  حفظ چادر هست شرین‌تر زجان          بهر ایرانی زعهد باستان

  حفظ چادر بهر زنها جوشن است    تیرجانسوزی به چشم دشمن است

  حبل عصمت را بود چادر گره              پوشش اندامش را باشد زره

  حفظ چادر مایه وارستگی است     جسم زن را حافظ برجستگی است

  زن بود گل، چادرش خار بدان              حافظش باشد زچشم این و آن

  هرچه زن را برتری باشد حجاب           حرکتش دارند برتر شیح و شاب

  حفظ استقلال زن در چادر است         کوکب اقبال زن در چادر است

  خصم پندارد که با فرهنگ خویش         می‌کند تحمیل بر زن ننگ خویش

  غافل از آنکه زنان ما گلند                  برمقام حفظ عصمت سنبلند

   

   

  شعر2:

   

  شنو از چادر که در توصیف زن           تار و پودش با تو می گوید سخن

   

  تار و پودم را شرافت تافته            تا شرافت را به عصمت بافته

   

  در کلاس حفظ تقوی و شرف          دختران درند و چادر چون صدف

   

  بهترین سرمایه زن چادر است      زانکه زن را زینت زن چادر است

   

  چادر از بهر زنان الزامی است            بهر زن بی چادری ناکامی است

   

  حفظ چادر  در سرای اقتدار         دختران را هست تاج افتخار

   

   حفظ چادر حفظ دین و مذهب است             شیوه زهرا و درس زینب است 

   

  حفظ چادر حافظ ناموس هاست          پاسدار حیله جاسوس هاست

   

  حفظ چادر نص قرآن مجید           قفل جنت را بود تنها کلید

   

  حفظ چادر سد فحشا می شود          رو سفیدی نزد زهرا می شود

   

  حفظ چادر چاره ساز کار هاست        حافظ گل از هجوم خارهاست  

   

  حفظ چادر زخم ها را مرحم است           دست رد بر سینه نامحرم است

   

  حفظ چادر التیام درد هاست             سد محکم در  بر نامرد هاست  شعر و ادب |
  شماره مطلب: 382
  دفعات دیده شده: 3152 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش
تبلیغات
نظرسنجی
سبد خريد

در حال بارگزاری ...